Groen in de bouw vereist een intense samenwerking tussen de verschillende sectoren

Groen in de bouw is uitgegroeid van een niche tot een must. Daarom gaan de Cluster Complementaire bedrijven, onderdeel van de Nationale Confederatie Bouw, de nationale vereniging van Belgische bouwbedrijven, en de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG-FBEG) in de toekomst nog nauwer samenwerken. Onder meer op het vlak van communicatie door de creatie van een gemeenschappelijk mediumplatform voor de professionele bouw- en tuinsector in samenwerking met CG Concept.

BFG-FBEG en de Cluster Complementaire bedrijven werken al enkele jaren intensief samen. “Tot voor enkele jaren dachten en werkten we in onze eigen bubbel. Maar dat is stilaan achterhaald. We zien op het terrein dat de bouw- en tuinsector meer en meer moeten samenwerken”, zegt Yves Heirman, directeur BFG-FBEP. “Wij staan vaak letterlijk naast elkaar geparkeerd op het terrein. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we in veel gevallen dezelfde bezorgdheden en standpunten delen.” Patrick Noé, directeur van de Cluster Complementaire Bedrijven binnen de Confederatie Bouw, is het daarmee volmondig eens. “Onze activiteiten sluiten naadloos bij elkaar aan. Wij hebben de voorbije jaren vastgesteld dat er veel thema’s zijn waar we op eenzelfde lijn zitten. Ik denk bijvoorbeeld aan de dossiers van het onbelast bijklussen, uitzonderlijke weersomstandigheden, eerlijke concurrentie, openbare aanbestedingen, grondtransport enzovoort. Door samen te werken en onze krachten te bundelen versterken we elkaar en kunnen we ook van elkaar leren. Door voortaan als één naar de lobbytafels te stappen, kunnen we meer gewicht geven aan tal van dossiers, zoals bijvoorbeeld gebleken is in het dossier van de grondtransporten. Een ander voorbeeld is het thema van de groenaanleg binnen het Vlaamse standaardbestek 250 voor de wegenbouw. En in de nabije toekomst werken we binnen het WTCB, onder leiding van BEVAD, ook samen aan de nieuwe technische richtlijnen voor dak- en gevelgroen.”

Bovendien opent de samenwerking tussen beide organisaties ook mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld opleidingen, technische informatie en samenwerkingsverbanden voor zowel de tuinbedrijven die een deel bouwgerelateerde activiteiten uitvoeren als voor de bouwbedrijven die zich op het terrein van groenaanleg en -onderhoud begeven, voegt Yves Heirman eraan toe.

Het belang van groen in de bouw

Het belang van groen in de bouw is een feit en zal in de toekomst alleen maar toenemen, meent Patrick Noé. “De combinatie van infrastructuur en gebouwen met groenelementen en waterpartijen is van groot belang voor de duurzaamheid en leefbaarheid van onze omgeving en om te kunnen inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. De bouw- en tuinsector hebben dan ook in toenemende mate met elkaar te maken.”

Dat wordt ook gestimuleerd door allerlei overheidsmaatregelen, meent Yves Heirman. “Ik denk bijvoorbeeld aan de initiatieven op het vlak van dak- en gevelgroen, maar ook aan de campagnes om te ontharden en water op te slaan, te bufferen of te laten infiltreren. Er is ook de toenemende aandacht voor de groenaanleg bij verkavelingen en grootschalige ontwikkelingsprojecten. Bij al dat soort werven wordt overleg en communicatie over bijvoorbeeld de werf- en werkplanning steeds belangrijker. Ik verwacht dan ook dat de twee sectoren in de toekomst nog sterker naar elkaar zullen toegroeien en zullen moeten samenwerken. Uiteraard met behoud van hun eigenheid. Want niet iedereen kan alles. De groenaannemer beschikt over andere kennis en vaardigheden dan de bouwaannemer, maar net door samen te werken kunnen ze elkaar versterken. Dat is bijvoorbeeld evident in de sector van de groendaken en -gevels, maar dat geldt ook voor andere groensectoren.”

Iedereen heeft inderdaad een rol te spelen, beaamt Patrick Noé. “En het begint reeds bij de ontwerpfase: bouw-, wegen- en groenaannemers moeten actief betrokken worden om de technische uitwerking van de water- en groenelementen te waarborgen bij ontwerpers, studiebureaus en projectontwikkelaars, maar ook bij overheidsbesturen. Beroepsfederaties zoals de Confederatie Bouw en de Belgische Federatie Groenvoorzieners kunnen hierin een bruggenbouwende en faciliterende rol opnemen.”

Vandaar dat BFG-FBEP en de Cluster Complementaire bedrijven nu ook besloten hebben om samen eenzelfde mediakanaal te gebruiken om hun boodschap naar de professionele tuin- en bouwsector te verspreiden. “In samenwerking met het gerespecteerde vakmagazine CGConcept komen er verschillende publicaties in magazinevorm waarin telkens de focus op een specifiek aspect van ‘bouw & groen’ wordt gelegd. Die samenwerking wordt officieel gelanceerd in het najaar op de vakbeurs Green”, zegt Lieven Hemschoote, uitgever van CGConcept. “Bovendien zal ook de online communicatie verlopen via cgconcept.be en haar online-nieuwsbrieven en via de platformen van de verschillende partners.”

Groen in de bouw vereist een intense samenwerking tussen de verschillende sectoren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven